prawo wekslowe – podstawy cz. 3

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wybuch II wojny światowej nie zatrzymał obrotu wekslowego. Dopiero komunizm spowodował, że weksel nie rozwinął się w świadomości społecznej – podobnie z hipoteką. Jedynymi miejscami, gdzie weksle funkcjonowały, były centrale handlu zagranicznego.

W polskim Prawie wekslowym nie ma definicji weksla. Weksel znajduje się w zamkniętym katalogu papierów wartościowych. Jest papierem wartościowym bardzo sformalizowanym. Tylko dokument, który zawiera elementy wskazane w art. 1 (weksel trasowany) i art.101 (weksel własny) pr.weksl., może być wekslem.

Art.1 pr.wekslowego

  Weksel trasowany zawiera:
 1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
 2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
 3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
 4) oznaczenie terminu płatności;
 5) oznaczenie miejsca płatności;
 6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
 7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
 8) podpis wystawcy wekslu.

More to explorer