prawo wekslowe – podstawy cz. 4

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Art.101 pr.wekslowego

Weksel własny zawiera:
 1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
 2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
 3) oznaczenie terminu płatności;
 4) oznaczenie miejsca płatności;
 5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
 6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
 7) podpis wystawcy wekslu.
Weksel:
– papier wartościowy, który inkorporuje w swojej treści określoną wierzytelność, jest wystawiony zawsze na określoną kwotę. W wekslu musi być określona wierzytelność pieniężna
– musi istnieć w postaci zmaterializowanej
– zobowiązuje wszystkich, którzy się na nim podpisali (ilość dłużników nie musi być ograniczona, jest tylu dłużników ile jest podpisów na wekslu),
– w Polsce na dzień dzisiejszy nie ma już opłaty skarbowej od weksli i urzędowego blankietu weksli.
– można mieć swój wzór weksla, można sporządzić samemu weksel, muszą być jednak zachowane elementy określone w art. 1 lub 101 pr.weksl. Można napisać weksel odręcznie, wydrukować, można połączyć obie te formy. Można napisać różnymi kolorami, różnym charakterem pisma. W związku z brakiem opłaty skarbowej nie drukuje się już urzędowych formularzy weksla.

More to explorer