prawo wekslowe – podstawy cz. 6

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Głównym dłużnikiem wekslowym w wekslu własnym jest zawsze wystawca weksla  własnego.
Głównym dłużnikiem wekslowym w wekslu   trasowanym jest trasat  weksla  trasowanego, a  w  zasadzie  akceptant  weksla  trasowanego,  dlatego że  trasat  to  jest  osoba,  która  w  wekslu  jest  wskazana   jako  ten  który ma zapłacić,  ale  dopiero gdy  dokona   akceptacji.  Dopiero  ten  trasat  który  zaakceptuje  zapłatę  staje się dłużnikiem  wekslowym.  (póki  weksla  nie  podpisze dłużnikiem jeszcze  nie  jest).
Wystawca weksla trasowanego jest jednym z dłużników zwrotnych. Dłużnikami  zwrotnymi  są  również   wszyscy  indosanci.  Dłużnik  zwrotny  płaci  wtedy,  gdy  dłużnik  główny  nie  zapłacił. 
Poręczyciele  mogą być traktowani jak dłużnicy  główni  i  jak  dłużnicy  zwrotni.                    W  zależności od  tego za  kogo  poręczył  poręczyciel  odpowiada  jak  ta  osoba  za  która  poręczył.  W związku z tym  może  odpowiadać jak dłużnik główny  i  jak  dłużnik  zwrotny.

Wyróżniamy dwa rodzaje weksli:

Weksel własny – to taki w którym wystawca przyrzeka, że zapłaci remitentowi (czyli pierwszemu remitentowi wekslowemu) w oznaczonym czasie, oznaczoną sumę pieniędzy. Sam siebie zobowiązuje do tego, że zapłaci innej osobie określoną kwotę pieniędzy.

More to explorer