prawo wekslowe – podstawy cz. 9

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Kredyt dyskontowy:
podawca czyli dysponujący wekslem udaje się do banku w celu przedstawienia weksla, może to być tylko weksel pełny, spełniający ustawowe elementy. Bank może regulaminem własnym zaostrzyć warunki konieczne do zdyskontowania weksla np. że termin płatności nie może być później niż określona data. Klient indosuje weksel na bank, mamy tu do czynienia In indosem in blanco [indos in blanco – jeżeli bank zdecyduje się na zdyskontowanie weksla to uzupełni indos in blanco] Kredyt udzielany jest w wysokości sumy wekslowej pomniejszonej o dyskonto weksla ( bank pobiera odsetki z góry) Kredyt dyskontowy spłaca w 1-wszej kolejności dłużnik wekslowy(wystawca bądź trasat), jeżeli go nie spłaci bank kieruje zobowiązanie do wierzyciela wekslowego. Osoba która przychodzi do banku, żeby zdyskontować weksel określana jest mianem podawcy, bada się jego zdolność kredytową. W Polsce nie ma możliwości zwalniania podawcy z obowiązku spłaty kredytu.

Weksel in blanco:
Nie posiada wszystkich wymagalnych dla weksla elementów ;
Prawo dopuszcza, że wierzyciel wekslowy może te elementy uzupełnić;

More to explorer