prawo wekslowe – podstawy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Trzeba pamiętać o tym, że system konwencyjny jest bardziej wymagający – tzn. jeżeli coś jest wekslem według systemu konwencyjnego to na pewno też według systemu anglosaskiego.

W 1930 r. w Genewie podpisano 3 konwencje:

I konwencja- zawierała tekst jednolity prawa wekslowego. Opracowano międzynarodowe prawo wekslowe. Miało ono obowiązywać we wszystkich krajach, które podpisały i faryfikowały konwencję. Zezwolono jednak na pewne odstępstwa od jednolitego prawa wekslowego – były to tzw. „rezerwaty krajowe”. Wskazano zakresy, w jakich kraje mogą wprowadzać odstępstwa od jednolitego prawa wekslowego. Polska praktycznie w ogóle nie skorzystała z możliwości odstępstw, treść polskiego prawa wekslowego jest prawie identyczna z treścią jednolitego prawa wekslowego.

II konwencja- dotyczyła kolizji praw, rozstrzygała spory pomiędzy prawami poszczególnych krajów,

III konwencja- dotyczyła niezależności zobowiązania wekslowego od opłaty skarbowej (wcześniej opłaty stemplowej).

W wyniku opracowania konwencji Genewskiej mamy obecnie „kraje systemu konwencyjnego” i „kraje systemu anglosaskiego”.

More to explorer