Procedury związane z budową domu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Komisja sejmowa Przyjazne Państwo oraz Związek Gmin Wiejskich wystąpili z inicjatywą uproszczenia procedur administracyjnych w ubieganiu się o pozwolenie na budowę domu.
Projekt uproszczenia procedur umożliwia przekazanie przez starostę pozwoleń na budowę domu wójtom gmin, burmistrzom, prezydentom miast. Większy dostęp do urzędu, oraz mniejsza odległość siedziby urzędu ma przyczynić się m. in. do szybszego załatwiania spraw urzędowych, minimalizowania biurokracji oraz szybszego realizowania samej inwestycji budowlanej.
Warto tutaj wspomnieć o innych opcjach przyspieszenia procesu inwestycyjnego. Można budować dom w technologii lekkiego prefabrykowanego szkieletu drewnianego (technologia ta nie jest czasochłonna i pracochłonna). Fundamenty tego domu są już wcześniej przygotowywane, a na plac budowy dostarczane są komplety potrzebnych elementów. Taka technologia może okazać się najlepszym wyjściem jeśli chodzi o czas realizacji budowy domu.

More to explorer