Promocja alkoholu – prawne aspekty

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Promowanie alkoholu w Polsce jest zabronione. A skoro „dźwignią handlu jest reklama”, to jak zwiększyć sprzedaż alkoholu, skoro nie można go promować?!

Promocja jest to zbiór środków, za pomocą których przedsiębiorstwo lub sprzedawca komunikuje się z rynkiem, czyli przekazuje informacje o swojej działalności lub konkretnych produktach i usługach.

Aby nawiązać kontakt, przedsiębiorstwo uruchamia cały system działań, których celem jest rozpoznanie i trafienie w potrzeby potencjalnych klientów i zachęcenie ich do nabycia danego dobra, a także wytworzenie pozytywnego wizerunku produktu i firmy oraz utrwalanie go.Promocja towaru zapewnić ma wytworzenie wśród konsumentów świadomości, że dany towar jest im niezbędny do życia i świadczy o ich pozycji społecznej. Istnieje wiele narzędzi promowania, to co jest dowodem na to, że promocja jest ważniejsza od jakości i użyteczności produktu.

W Polsce zakaz reklamy alkoholu został wprowadzony na podstawie ustawy z 1982 r. W latach 90 dystrybutorzy i producenci potraktowali zakaz jako „zakaz prowadzenia bezpośredniej reklamy napojów alkoholowych”. Zatem kampanie piwowarskie zaczęły wykorzystywać pośrednie formy reklamy, sponsoring i informacje handlowe.

Po przeciwnej stronie barykady ustawili się zwolennicy bezwzględnego zakazu reklamy, które swoje stanowisko argumentowali faktem, iż alkohol jest zupełnie innym towarem niż i inne i że jego spożywania może mieć tragiczne skutki, zatem nie dopuszczalna jest jego promocja!

Ustawa „o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” mówi, że promocja napojów alkoholowych to „publiczna degustacja napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.”

Podsumowując powyższą definicję, można stwierdzić, że, aby reklama była reklamą musi spełniać dwa warunki: musi być skierowana do grupy ludzi i musi zachęcać do zakupu towarów. Warto zwrócić uwagę, że działania, które nie zachęcają do zakupu, nie są reklamą.

Jednak w Polsce obowiązuje bezwzględny zakaz reklamowania alkoholu, również w sposób pośredni, ale jak już napisałam, reklama jest wtedy, kiedy skierowana jest do większej grupy osób. Nie jest zatem reklamą promocja alkoholu na wydzielonych stanowiskach czy punktach prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych, w hurtowaniach, w restauracjach, pubach czy barach.

Również dopuszcza się reklamę profesjonalną i promocję poprzez informacje handlowe. Reklama profesjonalna skierowana jest do podmiotów profesjonalnych i umieszczana jest np. W czasopismach branżowych niedostępnych w powszechnym obiegu. Natomiast informacje handlowe to cenniki czy lity handlowe, na których można umieszczać elementy propodażowe.

Alkohol jest towarem, który ma negatywny wpływ na ludzki organizm, zatem tak surowe restrykcje co do jego reklamy, muszą obowiązywać. Istnieje tendencja, która mówi, że brak reklamy powoduje obniżenie się sprzedaży, dlatego również w mediach nie promuje się tytoniu. Czy jednak, tendencja ta jest prawdziwa…?!

More to explorer