Prowadzenie w Polsce firmy zarejstrowanej za granicą

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Właściciele firm zarejestrowanych za granicą, mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą w Polsce poprzez utworzenie oddziału, przedstawicielstwa lub poprzez czasowe świadczenie usług transgranicznych (wyłącznie dla państw UE, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii).

Otwierając oddział  przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Ma obowiązek wyznaczyć do oddziału osobę, która będzie reprezentowała firmę. Pierwszym działaniem mającym na celu otwarcie takiego oddziału jest wpis do Krajowego Rejestru  Sądowego. Należy wtedy wypełnić formularz wniosku rejestrowego, do którego dołącza się załączniki, są to odpowiednie urzędowe formularze.
Czasowe świadczenie usług transgranicznych to rodzaj usług wynikających z przepisów prawa wspólnotowego. Dzięki temu właściciele firm zagranicznych z państw unijnych, Norwegii, Lichtensteinu, Islandii i Szwajcarii mają możliwość świadczyć w Polsce czasowo usługi, bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji.
W przypadku przedstawicielstwa, zakres jego działania może obejmować  jedynie działalności w kwestii reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Aby utworzyć przedstawicielstwo należy dokonać wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, który jest prowadzony przez ministra gospodarki.

More to explorer