Przepis już nieobowiązujący niezgodny z Konstytucją

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

2 maja 2012 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2012 r., sygn. akt P 41/11 (Dz.U. 2012, poz. 476) stanowiący o tym, że art. 94 ust. 2 ustawy z dnia dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 lipca 2011 r., jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (stanowiącym o równości wobec prawa).

Przepis ten został uchylony już 20 lipca 2011 r. nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Brzmiał on, że zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne nie można dochodzić, jeżeli od dnia ich opłacenia upłynęło 5 lat. Aktualnie zwrot tych składek jest bezterminowy, a więc nawet Ci, którzy zapłacili składki na ubezpieczenie zdrowotne do dnia 19 lipca 2011 r. mogą dochodzić obecnie ich zwrotu, nawet po upływie 5 lat.

More to explorer