Przesłanki unieważnienia małżeństwa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1. Z powodu wieku (18 lat, ewentualnie 16 lat) – unieważnienia może żądać każdy z małżonków, chyba że ten małżonek przed wytoczeniem powództwa wiek ten osiągnął, albo kobieta zaszła w ciąże (wówczas mąż nie może); kobieta może ponieważ chroniony jest jej interes i dobro założonej rodziny. Zatem jeżeli kobieta w ciąży nie widzi interesu w utrzymywaniu małżeństwa zawartego pomimo przeszkody wieku może żądać jego unieważnienia.
2. Z powodu ubezwłasnowolnienia – każdy z małżonków może żądać, chyba że zostało uchylone.
3. Z powodu choroby/niedorozwoju – każdy z małżonków może żądać, chyba że ta choroba ustała.
4. Z powodu bigamii – każdy może żądać, kto ma w tym interes prawny, chyba że to małżeństwo ustało (rozwód) lub zostało unieważnione; nie dotyczy to przypadku, gdy małżeństwo ustało przez śmierć osoby, która zawarła ponownie małżeństwo (to które się chce unieważnić).
5. Z powodu pokrewieństwa/powinowactwa – każdy może żadać, kto ma w tym interes prawny.
6. Z powodu przysposobienia – każdy z małżonków może żądać, chyba że ten stosunek ustał; nie ma tu zezwolenia sądu, bo w innym trybie się tego dochodzi.

More to explorer