Przesłuchanie świadka na odległość

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Sądy mogą przesłuchiwać świadków i biegłych na odległość. Mają być do tego celu przygotowane specjalnie przystosowane sale sądowe. Podobne rozwiązanie sprawdziło się w sprawach karnych, gdzie stosowane jest od kilku lat.
W dniu 23  marca wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie urządzeń i środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym (Dz. U. nr 34, poz. 185).
Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania przesłuchania na odległość oraz sposób odtwarzania i kopiowania zapisów zeznań na odległość.
Do tej pory przesłuchanie świadka lub biegłego z odległej miejscowości wymagało wysłania prośby o przesłuchanie do miejscowego sądu (tzw. pomoc sądowa) lub konieczności przyjazdu świadka do sądu prowadzącego sprawę, co w obu przypadkach było bardzo kosztowne i czasochłonne dla świadków i biegłych. Ma to wielkie znaczenie w przypadku osób chorych lub starszych, które nie będą musiały wybierać się w uciążliwą podróż.

More to explorer