Przestępstwa związane z narkotykami

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Według oceny Interpolu w większości regionów świata stale wzrasta zagrożenie ze strony przestępczości narkotykowej. Globalny popyt i handel narkotykami staje się w coraz większej części problemem zależnym od zachodzących przemian politycznych i ekonomicznych, a w szczególności stymulowany jest on możliwościami dystrybucyjnymi, wynikającymi z zaniechania kontroli granicznych pomiędzy coraz większą liczbą państw.

Największą popularność odnotowują obecnie konopie indyjskie, z których uzyskiwane są marihuana i haszysz, kokaina, heroina oraz narkotyki syntetyczne, wśród nich amfetamina i meta-amfetamina. Z wyżej wymienionych środków największe obroty na światowych rynkach uzyskują produkty pozyskiwane z konopi indyjskich. Rośliny te, ze względu na niskie wymagania uprawne hodowane mogą być niemal na każdej szerokości geograficznej .

Na terenie spokojnych dotąd województw (np. opolskie) dynamicznie wzrasta przestępczość

narkotykowa, a proceder ten – z uwagi na wielkie zyski – podejmuje niemal każda grupa

przestępcza, dążąc następnie do stworzenia własnych źródeł zaopatrzenia (kanału przemytu).

W ostatnich latach w Polsce trzykrotnie zwiększyła się liczba osób uzależnionych, przeciętny narkoman nie dożyje do trzydziestego roku życia. Zatrważające jest to, że coraz bardziej obniża się wiek osób sięgających po narkotyki, zaś liczba osób po detoksykacji cały czas maleje .

Potrzebę ograniczenia przestępstw związanych z narkotykami uznaje się obecnie za ważny cel polityczny w Europie. Przyjęcie jednoznacznej definicji przestępstwa związanego z narkotykami jest pierwszym niezbędnym warunkiem opracowania metodologii koniecznej do oceny nie tylko prawdziwej skali tego problemu, lecz również wpływu naszych polityk i działań. Problematyka przestępczości związanej z narkotykami zajmuje istotne miejsce w programie polityki europejskiej. Zgodnie z obecną strategią antynarkotykową Unii Europejskiej jest to kluczowy obszar działań na rzecz bezpieczeństwa społecznego.

Ważniejsze przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii sporządzone na podstawie następujących Dzienników Ustaw:

1) z 1997 r. Nr 75, pozycja 468

2) z 1998 r. Nr 106, pozycja 668 i nr 113, pozycja 715

3) z 2000 r. Nr 20, pozycja 256 i nr 103, pozycja 1097

More to explorer