Przestępstwo działania na szkodę spółki

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Art. 585 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) penalizuje działania na szkodę spółki przy jej tworzeniu bądź jako niektóre organy tej spółki. 

Które podmioty biorą udział w tworzeniu spółki handlowej ? – wspólnicy, członkowie zarządu, inne podmioty. Na pewno nie notariusz. Trzeba wykazać, że dana osoba godzi się na to, że spółka poniesie szkodę. Należy przypomnieć, że mamy do czynienia z występkiem, a ten może być popełniony umyślnie, a nieumyślnie wtedy, kiedy ustawa tak przewiduje, jednak w tym wypadku ustawa tego nie przewiduje. Obejmuje to także sytuacje „obojętności”, kiedy ktoś nie zmierza bezpośrednio, ale zdaje sobie sprawę z sytuacji, ale nic z tym nie robi i w końcu dochodzi do szkód. Mogą to być radcowie prawni, adwokaci, fachowcy przygotowujący np. umowę spółki. Komentatorzy, jak rozważają krąg podmiotów odpowiedzialnych z art. 585 KSH, to rozważają go szeroko.
Inne podmioty ponoszące odpowiedzialność to członkowie zarządu spółki, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorzy. Nie ma tutaj mowy o członkach walnego zgromadzenia. Było tak w poprzednio obowiązującym stanie prawnym pod rządami Kodeksu Handlowego. W treści § 2 tego artykułu jest postanowienie, że tej samej karze podlega podżegacz i pomocnik. Możemy więc na podstawie tego § 2 pociągnąć do odpowiedzialności karnej tych członków walnego zgromadzenia jako „pomocników”, którzy głosowali w określony sposób doprowadzający spółkę do szkód. Musielibyśmy jednak wykazać, że głosowali tak, aby spowodować powstanie szkód.

More to explorer