Przeszkody małżeńskie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1. Wiek – minimum 18 lat jest konieczne do zawarcia małżeństwa (niepełnoletni nie może zawrzeć, bo może szybko dojść do rozwódu i kobieta przed kolejnym przed 18-tym rokiem życia znów musiałaby uzyskać zezwolenie sądu).
Kobieta, która ukończyła 16 lat może dostać zezwolenie sadu, jeśli z okoliczności wynika, ze będzie to zgodne z dobrem założonej rodziny – najczęściej dotyczy to ciąży.
2. Ubezwłasnowolnienie całkowite – taka osoba bez wyjątków nie może zawrzeć małżeństwa.
3. Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy(pijaństwo czy narkomania nie jest chorobą, chyba, ze pijaństwo czy narkomania do takiej sytuacji doprowadziło).

Sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa, jeśli ta choroba (niedorozwój):
• nie zagraża małżeństwu
• nie zagraża zdrowiu przyszłego potomstwa (zarówno co do dziedziczenia jak i opieki)
• osoba nie została ubezwłasnowolniona całkowicie.
4. Pozostawanie w innym związku małżeńskim (bigamia).
5. pokrewieństwo:
• krewni w linii prostej
• rodzeństwo
• powinowaci w linii prostej (sąd z ważnych powodów może zezwolić na małżeństwo powinowatym).
6. przysposobienie – w żadnym wypadku bez wyjątków nie można zawrzeć małżeństwa.

More to explorer