Przewóz okazjonalny uregulowany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

29 czerwca 2012 r. weszła także w życie zmiana ustawy o transporcie drogowym z dnia 11 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 661). Doprecyzowała ona wykonywanie przewozu okazjonalnego.

Uregulowanie to było konieczne, ponieważ tylko do 6 kwietnia 2012 r. zgodnie z przepisami był możliwy przewóz okazjonalny osób samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu jedynie 7 osób.

Sposób obliczania wysokości opłaty za przejazd w przewozie okazjonalnym na zasadnicze znaczenie. O istocie przewozu okazjonalnego stanowi bowiem charakter ryczałtowy opłaty, ustalanej pomiędzy przewoźnikiem i osobą zlecającą przewóz przed rozpoczęciem przewozu (tzw. opłata „z góry”), która będzie obliczana według stawki godzinowej, dziennej względnie kwoty ustalonej w umowie za obsługę konkretnej imprezy, niezależnie od przejechanej odległości.

Od teraz przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą zabrania się umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi.

More to explorer