Przykłady praw i obowiązków wchodzących w skład spadku

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Należy pamiętać, że ogromna ilość praw i obowiązków po spadkodawcy wchodzi do spadku. Są to m.in.:
– prawa rzeczowe,
– prawa obligacyjne, ekspektatywy – oczekiwania prawne,
– posiadanie,
– obowiązek złożenia jakiegoś oświadczenia, na postawie umowy przedwstępnej,
– prawa i obowiązki wynikające z przyjęcia oferty,
– prawo do domagania się unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu,
– prawo do uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonej pod wpływem błędu czy groźby
– prawo odstąpienia od umowy
– prawo do odwołania darowizny.

Zostało wydane orzeczenie Sądu Najwyższego, które stanowi, że podlegają dziedziczeniu obowiązki, długi wynikające z odpowiedzialności członków zarządu za długi i za zobowiązania spółki z art 298 Kodeksu Spółek Handlowych  i to także podlega dziedziczeniu. Jeżeli członek zarządu zmarł i nie doszło do zgłoszenia upadłości (wniosek o zgłoszenie upadłości) w odpowiednim czasie, to obowiązek spłaty tych długów przechodzi na spadkobierców.
W skład spadku wchodzą długi, które pozostawił zmarły i długi z zasady nie wygasają (za wyjątkiem umowy o dzieło), gdyż śmierć dłużnika nigdy nie powoduje wygaśnięcia długu. Należy pamiętać, że w skład spadku wchodzą długi zgodnie z art. 922 § 3 Kodeksu Cywilnego, które pojawiają się po śmierci spadkodawcy: tj. koszty pogrzebu, postępowania spadkowego, koszty zabezpieczenia spadku, zapisy, polecenia, zachowki, długi, których nie wygenerował sam spadkodawca, a które należą do spadku.

Zdaniem Sądu Najwyższego nie przechodzi na spadkobierców prawo domagania się do uchylenia uchwał (jeżeli osoba zmarła mogła domagać się uchylenia uchwały organu, którego była członkiem, to to prawo nie przechodzi na spadkobierców, gdyż jest to uprawnienie o charakterze korporacyjnym, ściśle związanym z członkostwem i tutaj nie można przyjąć dziedziczności takich uprawnień).

More to explorer