Rada izby notarialnej musi już w konkretnym terminie wyznaczyć patrona dla aplikanta notarialnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

29 grudnia 2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji aplikacji notarialnej z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1449). Zgodnie z nowelizacją przede wszystkim rada izby notarialnej będzie zobowiązana wyznaczyć dla aplikanta notariusza – patrona nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania wpisu na listę aplikantów notarialnych.

Do tej pory rada izby notarialnej nie była ograniczona żadnym terminem w tej sprawie. Nowelizacja wykluczyła sytuacje, w których rady izb notarialnych przez kilka lub nawet kilkanaście miesięcy od wpisu na listę aplikantów notarialnych uchylały się od obowiązku wyznaczenia aplikantowi notarialnemu patrona.

Dookreślono przepisy w zakresie szkolenia aplikantów notarialnych. W celu zapewnienia odpowiedniego szkolenia aplikantów pod względem praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu notariusza w trakcie aplikacji aplikant będzie zobowiązany sporządzić co najmniej 50 projektów aktów notarialnych i co najmniej po 10 projektów czynności notarialnych. Za zapewnienie wykonania tych czynności przez aplikanta odpowiedzialny jest notariusz, u którego aplikant odbywa aplikację. Projekty tych czynności notarialnych wraz z recenzjami co do poprawności ich wykonania będą dołączane do opinii o aplikancie, sporządzanej przed upływem okresu2 lat i 6 miesięcy odbywania aplikacji notarialnej. Opinia ta, wraz z załącznikami, będzie dołączana do akt osobowych. Takie rozwiązanie spowoduje, że w trakcie szkolenia aplikantów większy nacisk będzie położony na praktyczne przygotowanie do zawodu notariusza, co również w lepszym stopniu przygotuje aplikantów do egzaminu notarialnego.

More to explorer