Ramy prawne i nadzorcze USA w sprawie agencji ratingowych równoważne z wymogami unijnymi w tym zakresie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

29 października 2012 r. weszła w życie dyrektywa wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Stanów Zjednoczonych Ameryki za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (2012/628/UE) (Dz.UrzUEL.2012.274.32).

Uznano, że ramy prawne i nadzorcze w Stanach Zjednoczonych zawarte w przepisach amerykańskiego porządku prawnego są równoważne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych, zatem w pełni współgrają z unijnym porządkiem prawnymi oraz co za tym idzie amerykańskie agencje ratingowe i ich działalność może być w pełni honorowana i respektowana na terenie Unii Europejskiej.

1 listopada 2012 r. weszły także podobne przepisy z 5 października 2012 r. w sprawie Kanady i stwierdzono, że kanadyjskie ramy prawne i nadzorcze w sprawach agencji ratingowych są równoważne z unijnymi (Dz.UrzUEL.2012.278.17).

More to explorer