Reklamy elektroniczne tylko za zgodą klienta

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przypominamy, że chcąc przesyłać pocztą elektroniczną ofertę, należy wcześniej uzyskać na to zgodę klienta. Tak przewiduje ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgodnie z jej art. 10 zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zwłaszcza e-maili).
Przepisy karne do tej ustawy podkreślają, że takie działanie jest zagrożone karą grzywny (od 20 do 5000 zł), ale jako wykroczenie jest ścigane tylko na wniosek pokrzywdzonego.
Wysyłka niezamówionej informacji handlowej to także czyn nieuczciwej konkurencji. Pamiętać należy też o ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. nr 171, poz. 1206). Przewiduje ona, że za agresywną – a więc całkowicie i w każdych warunkach zakazaną – uznaje się praktykę polegającą na uciążliwym i niewywołanym działaniem lub zaniechaniem konsumenta nakłanianiu do nabycia produktów przez telefon, faks, Internet lub w inny sposób porozumiewania się na odległość.
Informację handlową uważa się jednak za zamówioną, jeśli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, a zwłaszcza udostępnił w tym celu wysyłającemu identyfikujący go adres swojej skrzynki.
Warto też pamiętać, że chodzi nie tylko o jasną bezpośrednią reklamę, ale także o informacje, które choćby pośrednio promują towary, usługi lub wizerunek przedsiębiorcy.

More to explorer