Reprezentacja w spółce partnerskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W przepisach prawa jest określona zasada przy zarządzie wieloosobowym.

Jest to zasada reprezentacji łącznej, czyli współdziałanie dwóch członków zarządu, chyba że umowa będzie stanowić inaczej – wtedy można przewidzieć samodzielną reprezentację przez członków zarządu. Zasady reprezentowania spółki przez zarząd, sposób reprezentacji i osoby wchodzące w skład zarządu podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Podstawowym problemem jaki się jawi przy zarządzie spółki partnerskiej jest wpływ partnerów na prowadzenie spraw spółki. W sytuacji gdy się powołuje zarząd w spółce partnerskiej, to prowadzenie spraw spółki i reprezentację powierza się zarządowi i dlategp powstaje pytanie czy w jakikolwiek sposób partnerzy mają możliwość wpływać na działania zarządu. W literaturze są prezentowane dwie koncepcje:
1. Pierwsza koncepcja oparta o przepis art 43 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) – odwołanie jest do przepisów o spółce jawnej. Jest tutaj regulacja, zgodnie z którą w czynnościach przekraczających zwykły zarząd wymagana jest zawsze uchwała wszystkich wspólników, nawet tych którzy zostali wyłączeni z prowadzenia spraw spółki. Zatem członkowie zarządu w każdej sprawie przekraczającej zwykły zarząd zobowiązani są uzyskać w pierwszej kolejności zgodę pozostałych partnerów, czyli tych którzy nie wchodzą w skład zarządu.
2. Druga koncepcja jest oparta o brzmienie przepis art 207 KSH – dotyczy zarządu w spółce z o.o. i zarząd spółki z o.o. powinien stosować się do przepisów ustawy, postanowień umowy oraz uchwał wspólników.
Jeśli chodzi o ustawę, to ustawa nam już kompetencji partnerów nie wskazuje, ponieważ przepis ze sp. z o.o. odnosi się do sytuacji, kiedy ustawa reguluje nam kompetencje zgromadzenia wspólników i w tym zakresie decydują wspólnicy – tutaj takich przepisów nie mamy, żeby nam ustawa wskazywała w jakich sprawach decydują partnerzy.

More to explorer