Rodzaje kumulacji w podatku dochodowym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Cechą wspólną podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych są 4 rodzaje kumulacji:
a) podmiotowa – czyli możliwość łączenia dochodów,
b) przedmiotowa – czyli łączenie dochodów z różnych źródeł, ale z pewnymi wyłączeniami. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ta kumulacja jest rozwiązaniem niekorzystnym, bo biorąc pod uwagę stawkę progresywną (szczeblowa), przychody z innych źródeł, jeżeli zostaną skumulowane u danego podatnika, mogą doprowadzić do przekroczenia progu podatkowego.
c) terytorialna – która wiąże się z tzw. ograniczonym i nieograniczonym obowiązkiem podatkowym
d) czasowa – związana z przyjęciem zasady rozliczenia w systemie rocznym, chociaż  w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych są wyjątki (art. 8 ustawy o tym podatku od osób prawnych).
 
Należy zauważyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych odwołuje się nie tylko do osób prawnych, ale także do jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Z jednostkami bywa różnie, dlatego że na gruncie niektórych ustaw te jednostki są uznawane za podatników, a na gruncie innych nie. Czasami wynika to również z orzecznictwa sądów. Różne jest na przykład orzecznictwo co do spółek cywilnych (czy podatnikiem jest spółka, czy wspólnicy) w zakresie podatków dotyczących nieruchomości.

More to explorer