Rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 26 listopada 2012 r. obowiązuje decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2012/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie Europejskiego Roku Obywateli (2013) (Dz.UrzUEL.2012.325.1). Ustanawia ona na terenie Unii Europejskiej rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli.

Zgodnie z art. 2 powyższej decyzji ogólnym celem Europejskiego Roku Obywateli jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat praw i obowiązków wynikających z obywatelstwa Unii, tak aby obywatele mogli w pełni korzystać ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich. W tym kontekście zadaniem realizowanym podczas Europejskiego Roku Obywateli jest również wspieranie korzystania przez obywateli Unii z innych praw związanych z obywatelstwem Unii. Ma to być realizowane przede wszystkim poprzez przeprowadzanie kampanii informacyjnych, medialnych, edukacyjnych oraz kampanii na rzecz zwiększania świadomości, skierowanych do ogółu społeczeństwa i szczególnych odbiorców.

More to explorer