Rowerzyści w zgodzie z prawem

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn


Rowerzystów obowiązują przepisy Prawa o Ruchu Drogowym (PORD), rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji i znakach i sygnałach drogowych jak i również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 o obowiązkowym wyposażeniu pojazdów.
Rower to „pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem”, (art. 2 ust. 47 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym).
Kiedy poruszamy się jednośladem, pamiętać musimy o obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych. Ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność i uważać na innych użytkowników ruchu. Jednak co zrobić, kiedy nie ma ścieżki dla rowerów? Wtedy rowerzysta obowiązany jest do korzystania z pobocza, bądź kiedy jest to niemożliwe, z jezdni. Używanie drogi dla pieszych możliwe jest, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi wynosi co najmniej 2 m, ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km i nie ma wydzielonej drogi dla rowerzystów. Rowerzysta zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania miejsca pieszym.
Użytkownik jednośladu nie może jechać po jezdni obok drugiego uczestnika drogi. Ponadto, nie może on również jechać bez trzymania co najmniej jedną ręką kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach. Prowadzący rower, wjeżdżając na przejazd dla rowerzystów, pamiętać musi, że nie wolno mu wjeżdżać pod inny pojazd ani zwalniać lub zatrzymywać się bez przyczyny.
Zanim rowerzysta wyjedzie na drogę, powinien sprawdzić czy ma obowiązkowe wyposażenie roweru, o którym mowa jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2002 roku o obowiązkowym wyposażeniu pojazdów. Z przodu rower powinien być wyposażony w jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej. Z tyłu, znajdować się powinno jedno światło odblaskowe barwy czerwonej (ale o innym kształcie niż trójkąt) oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (może być migające). Po za tym, rower musi posiadać dzwonek bądź inny sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku. Ważne też są hamulce – musi być przynajmniej jeden sprawny. Światła, o których mowa powyżej, powinny być światłami pozycyjnymi oraz odblaskowymi. W nocy przy dobrej przejrzystości powietrza, rowerzysta powinien być widoczny z co najmniej 150 metrów dla innych użytkowników drogi. Światła nie mogą być umieszczone wyżej niż 900 mm i nie niżej nić 350 mm od powierzchni jezdni. Po za tym, muszą być one ustawione tak, aby światła czerwone nie były widoczne z przodu, natomiast światła białe (selektywne żółte) z tyłu.
Prawo o Ruchu Drogowym dopuszcza umieszczenie świateł odblaskowych barwy żółtej samochodowej na bocznych płaszczyznach kół pojazdów, z tym że, że u każdego boku pojazdu powinny być widoczne dwa  światła: jedno umieszczone na przednim kole, a drugie, na tylnym. Po za tym, światła barwy żółtej odblaskowej mogą być umieszczone również na pedałach. Jeśli do roweru przyczepiony jest inny pojazd, maszyna bądź urządzenie, powinien być wyposażony w minimum jedno światło pozycyjne barwy czerwonej oraz jedno światło odblaskowe barwy czerwonej a ponadto w jedno światło odblaskowe barwy białej widoczne z przodu, jeśli szerokość pojazdu ciągniętego (maszyny, urządzenia) przekracza szerokość pojazdu ciągnącego.
Jeśli kierowca jednośladu nie ukończył 18 lat, obowiązany jest posiadania dokumentu stwierdzającego do kierowania, którym w tym przypadku jest karta rowerowa bądź motorowerowa. Osoba pełnoletnia takiego dokumentu nie musi mieć.
Wyjeżdżając na ulicę rowerem, pamiętać trzeba o dostosowaniu się do przepisów i obowiązkowym wyposażeniu pojazdów.  Wpłynie to na nasze bezpieczeństwo jak i również na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

More to explorer