Rozbój

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przestępstwo rozboju jest uregulowane w art. 280 Kodeksu Karnego (KK):

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Inaczej jest uregulowany niż w poprzednim KK z 1969 r., jest to często występujące przestępstwo.

Sposób działania może być tutaj zróżnicowany, mamy tutaj doprowadzenie do nieprzytomności, do bezbronności i mamy tutaj użycie przemocy wobec osoby. Tutaj ustawodawca użył pojęcia przemoc wobec osoby, co znaczy, że użył jej w węższym znaczeniu. Przemoc wobec osoby oznacza, że nie może to być przemoc za pośrednictwem rzeczy, poprzez rzecz. I tutaj przykład, jeśli mamy sytuację z wyrywaniem torebki kobiecie, to to nie będzie przemoc wobec osoby, tylko przemoc, gdyż było to dokonane za pośrednictwem rzeczy. Dlatego też nie będzie w tym przypadku rozboju. Ustawodawca nieświadomie chyba tutaj dodał do tej przemocy wyrażenie wobec osoby, w innych przepisach tego nie dodając, co powoduje, że trzeba rozróżnić te dwa pojęcia. Dlatego nie można skazać tutaj na podstawie rozboju, tylko kradzieży zwykłej. W poprzednim kodeksie była tzw. kradzież zuchwała, co polegało na częściowym pośrednictwie rzeczy, teraz tego nie ma. A różnica będzie tutaj duża teraz, bo wyrwanie torebki może być nawet wykroczeniem, jeśli nie łapał za rękę, a tylko za torebkę, może dostać sprawca 1 miesiąc aresztu, a jeśli łapał za rękę nawet może kilka lat. W poprzednim kodeksie było określenie gwałt, teraz jest przemoc na osobie, czyli użyto łagodniejszego określenia. W Kodeksie Wykroczeń (KW) jest użyte określenie gwałt w art. 130:

§ 3. Przepisów art. 119 i 120 nie stosuje się, jeżeli sprawca używa gwałtu na osobie albo grozi jego natychmiastowym użyciem, aby utrzymać się w posiadaniu zabranego mienia, a gdy chodzi o zabranie innej osobie mienia w celu przywłaszczenia, także wtedy, gdy sprawca doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Gwałt na osobie to przemoc znaczna, która zagraża życiu lub zdrowiu danej osoby. Natomiast przemoc to jakakolwiek siła fizyczna użyta wobec osoby. Ustawodawca zapomniał w KW tego zmienić, więc teraz to jest relikt dawnych uregulowań i występuje niejasność. Więc zgodnie z KW osoby, które użyły przemocy, ale nie gwałtu na osobie, będą odpowiadać na zasadzie typów przepołowionych albo za wykroczenie albo za przestępstwo.

More to explorer