Różnica wieku głównym czynnikiem w kwestii starania się o adopcję?

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Adopcji może dokonać osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz kwalifikacje osobiste, które świadczą o tym, że będzie należycie wywiązywać się z obowiązku wynikającego z przysposobienia dziecka. (art. 114 ze zn. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Okazuje się, że bardzo istotną kwestią jeśli chodzi o sprawę adopcji jest różnica wieku między adoptującym oraz adoptowanym. Dotyczy to zarówno górnej jak i dolnej granicy wieku między stronami.

Kwalifikacje niezbędne dla ustalenia, że dana osoba nadaje się na adoptującego podlegają ocenie sądu orzekającego w przedmiocie przysposobienia. Sąd bierze pod uwagę takie kwestie jak poziom intelektualny, moralny, status majątkowy, zdolności wychowawcze, stan zdrowia, tryb życia, które w rezultacie będą w stanie zagwarantować, że adoptujący przyczyniać się będzie do rozwoju i wychowania dziecka. Sąd nie dokonuje takiej oceny sam, lecz przy udziale opinii rodzinnych ośrodków konsultacyjno-diagnostycznych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Ponadto, kodeks wymaga, aby pomiędzy adoptującym i adoptowanym była odpowiednia różnica wieku. Nie ma tu jednak precyzyjnych wskazówek, co do minimalnej i maksymalnej różnicy wieku. Odpowiednia różnica wieku to taka, jak zazwyczaj istnieje pomiędzy rodzicami i dziećmi- adopcja ma stworzyć dla dziecka rodzinę, w związku z czym różnica wieku określona będzie na ok. co najmniej 18 lat. Jednak każda sprawa jest indywidualna i wymaga uznania przez sąd, czy dana różnica wieku jest wystarczająca.

Kolejny problem pojawia się, gdy chodziło górną granicę wieku pomiędzy stronami. Należy przypuszczać, że różnica ta nie powinna być zbyt duża, gdyż może ona uniemożliwiać normalne funkcjonowanie stosunków pomiędzy przysposobionym a przysposabiającym, albo też stać w sprzeczności z interesem dziecka, które może nie mieć zagwarantowanej należytej opieki i wychowania, gdy adoptujący ze względu na wiek nie będzie mógł wywiązywać się z obowiązków w stosunku do adoptowanego dziecka. Tak np. Sąd Najwyższy wypowiedział się, iż różnica wieku 64 lat pomiędzy nieuleczalnie chorym mężczyzną, a 4 letnim dzieckiem była zbyt duża i w związku z tym przysposobienie okazało się niedopuszczalne.

Podsumowując, jednym z ważniejszych czynników branych pod uwagę przy decyzji sądu dotyczącej adopcji jest różnica wieku między adoptowanym oraz adoptującym.

More to explorer