Rozszerzona odpowiedzialność w spółce partnerskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jeśli chodzi o odpowiedzialność w spółce partnerskiej, to pierwszą podstawową zasadą jest wyłączenie odpowiedzialności partnera za działania względem pozostałych partnerów oraz za zobowiązania powstałe za działania osób zatrudnionych w spółce, którzy pozostawali pod zwierzchnictwem konkretnego partnera – stanowi o tym art. 95 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH).

Rozszerzona odpowiedzialność za wykonywanie wolnego zawodu


Przepis art. 95 § 2 KSH umożliwia rozszerzenie odpowiedzialność partnerów, tzn. przejęcie odpowiedzialności przez  partnera za zobowiązania wynikające z wykonywania wolnego zawodu przez pozostałych partnerów tj. konkretny partner może zobowiązać się, że będzie odpowiedzialny również za zobowiązania powstałe przy wykonywania wolnego zawodu przez pozostałych partnerów przy czym, aby do tego rozszerzenia odpowiedzialności doszło to:
1. po pierwsze musi zostać uregulowane w umowie spółki partnerskiej
2. po drugie musi to zostać (rozszerzenie odpowiedzialności) zgłoszone do krajowego rejestru sądowego
Dlaczego w ogóle zdecydowano się wprowadzić takie rozwiązanie, które tak de facto jest zaprzeczeniem istoty spółki partnerskiej, bo przecież wystarczyłoby utworzyć spółkę jawną i wtedy też się będzie odpowiadać za zobowiązania wspólników ? Zgodnie z uzasadnieniem projektu kodeksu spółek handlowych ma to znaleźć zastosowanie w takich przypadkach, kiedy spółka partnerska tworzona jest przez tzw. lidera znanego z usług w danej dziedzinie na rynku, który od lat na tym rynku funkcjonuje, ma dobrą renomę, ale tworzy spółkę partnerską z nowymi adeptami takiego zawodu i tu mogłyby rodzić wątpliwości kontrahentów spółki umiejętności tych pozostałych partnerów, czy też rzetelność w wykonywaniu tych wolnych zawodów. I dlatego też taki lider przyjmując tych nowych partnerów gwarantuje swoją odpowiedzialnością rzetelność tego wykonywania wolnego zawodu, przy czym, z tego tytułu taki lider może uzyskać większe prawo do udziału w zysku, czy też  decydujący głos w spółce partnerskiej. Może to też działać w drugą stronę, bo taki znany lider na rynku może uzależniać przyjęcie nowych partnerów do spółki od tego, że oni wzajemnie, będą oni za siebie brać odpowiedzialność. Jest to wyjątkowa sytuacja – ustawodawstwa, które mają uregulowaną spółkę partnerską, takich rozwiązań z reguły nie przewidują.

More to explorer