Skazani z dozorem elektronicznym będą mogli skończyć karę wcześniej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 5 lipca 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. 2012, poz. 692). Nowelizacja wprowadza możliwość przedterminowego zwolnienia wobec osoby odbywającej karę w tym systemie. Obecnie do takich skazanych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu karnego o warunkowym zwolnieniu. Dlatego wielu skazanych wolało do tej pory odbywać karę w zakładzie zamkniętym.

Od teraz kuratorzy będą mogli nakazywać skazanym dodatkowe obowiązki, np. powstrzymywanie się od przebywania w określonych środowiskach, zakaz kontaktu z pokrzywdzonym czy z innymi osobami. Zgodnie z obecnymi przepisami, w przypadku zmiany czasu pracy skazanego, decyzję o zmianie godzin, w których może on opuścić miejsce zamieszkania, może podjąć jedynie sąd. Projekt pozostawia jednak sądom możliwość uchylenia lub zmiany decyzji kuratora. Kuratorzy dostali także możliwość wnioskowania o uchylenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego będą mieli prawo do świadczeń pomocy społecznej. Dane skazanych mają być przechowywane przez podmiot dozorujący przez dwa lata od wykonania kary, a potem usuwane.

Należy przypomnieć, że zgodnie z ustawą w systemie dozoru elektronicznego skazany odbywa karę w domu, z elektroniczną obrączką na nodze, sygnalizującą każde wyjście poza wyznaczony teren. Sygnał trafia do centrum monitoringu. Manipulowanie przy urządzeniach, próba ich zdjęcia lub wyłączenia grozi więzieniem.

More to explorer