Skutki unieważnienia małżeństwa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Możemy wyróżnić dziewięć ważnych skutków unieważnienia małżeństwa – występuje tu dużo podobieństw jak w przypadku skutków rozwodu:

1. Unieważnienie to akt konstytutywny (w przeciwieństwie do ustalenia nieistnienia), ale prawnie traktuje się jakby małżeństwo nie było zawarte. Powoduje to poniższe dalsze skutki.
2. Ustanie powinowactwa (w przeciwieństwie do rozwodu).
3. Powrót do poprzedniego nazwiska – z mocy prawa nie można tego zmienić (w rozwodzie można), chociaż nieco inaczej jest w kwestiach wspólnych dzieci i sprawach majątkowych – stosujemy tu odpowiednio przepisy jak przy rozwodzie.
4. Dzieci traktuje się dalej jak dzieci byłych małżonków, ponieważ nie gaśnie domniemanie ojcostwa męża
5. Władza rodzicielska jest taka jak przy rozwodzie (stosujemy tu odpowiednio przepisy).
6. Istnieje obowiązek alimentacyjny tak jak przy rozwodzie (stosujemy tu odpowiednio przepisy).
7. Występują ewentualne skutki wspólności majątkowej – rozliczenia majątku.
8. W wyroku unieważniającym małżeństwo można dokonać podziału mieszkania oraz podziału majątku.
9.  Pomimo że nie można mówić o winie, przyjmuje się, że wiedza o przeszkodach, to analogicznie jak przy rozwodzie wina, co może mieć wpływ przy kwestii obowiązku alimentacyjnego

More to explorer