Skutki uznania za niegodnego dziedziczenia i ustanowienie cudzoziemca spadkobiercą

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Szczególne ograniczenie !!!! ORAZ WYJĄTEK OD OGÓLNEJ ZASADY
w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest taka dziwna konstrukcja, polegająca na tym,że jeżeli spadkobiercą testamentowym jest cudzoziemiec, który nie należy do kręgu spadkobierców testamentowych zmarłego np. ktoś był właścicielem nieruchomości i pozostawił testament, gdzie jako jedynego spadkobiercę ustanowił osobę cudzoziemca,  która nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych np. konkubenta, czy konkubinę. To ta osoba nabywa spadek na podstawie testamentu, ale oprócz nieruchomości należących do zmarłego – gdyż na nabycie tych nieruchomości jeśli nie wchodzą w grę  wyłączenia musi uzyskać w ciągi dwóch lat zezwolenie  – na nabycie tych nieruchomości. Jeśli on tego zezwolenia nie uzyska, to mimo, że dziedziczy spadek po zmarłym to nie dziedziczy tej nieruchomości, i te nieruchomości podlegają dziedziczeniu ustawowemu, przechodzą na rzecz spadkobierców ustawowych.
JEST TO TAKŻE WYJĄTEK OD GENERALNEJ ZASADY, ŻE DZIDZCZENIE NABYWA SIĘ  ALBO NA PODSTAWIE TESTAMENTU, ALBO NA PODSTAWIE USTAWY ale od tej zasady jest kilka wyjątków i jedna z nich jest ta wymieniona wyżej, ponieważ tutaj część spadku podlega dziedziczeniu testamentowemu, a nieruchomości podlegają dziedziczeniu ustawowemu.

KONSEKWENCJE UZNANIA GOGOŚ ZA NIEGODNEGO

Przyjmujemy, że osoba niegodna nie dożyła otwarcia spadku – czyli przyjmujemy, że ta osoba zmarła przed spadkodawcą –  np. jeżeli niegodnym przy dziedziczeniu ustawowym okazał się syn to jego udział spadkowy przechodzi na jego dzieci, czyli wnuki zmarłego. Czyli konsekwencje niegodności są takie jak smierć przed spadkodawcą.

More to explorer