Spółka partnerska – charakterystyka ogólna

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Spółka partnerska jest najmłodszym typem spółki osobowej występującym na gruncie prawa spółek. Jest to spółka która umożliwia uniknięcie odpowiedzialności za błędy w sztuce, które mogli popełnić partnerzy. Wykształciła się ona w Stanach Zjednoczonych, gdzie głównie firmy prawnicze płaciły kolosalne odszkodowania z tytułu błędnego doradztwa, odpowiedzialność za te błędy ponosili wszyscy, a nie tylko ten partner, który doprowadził do powstania szkody. Dlatego też powstała idea utworzenia spółki partnerskiej w której możliwe jest ograniczenie odpowiedzialności partnerów.

Pierwsza taka ustawa w Stanach Zjednoczonych pojawiała się 1991 r w Teksasie była to ustawa stanowa i szybko ta idea została wytypowana na gruncie europejskim np. w 1994 w Niemczech, 2000 r. w Anglii, w 2000 r. w Polsce został uchwalony ksh., a zatem od 2001 r. wraz z wejściem w życie ksh jest możliwe tworzenie spółki partnerskiej w Polsce. Pomimo że jest młodą formą prawną cieszy się dużą popularnością w zawodach prawniczych, co do doradców podatkowych do 2005 r. w Polsce było zarejestrowanych 6000 spółek.
Cechy odróżniające spółkę partnerską (sp.p.) od innych spółek

1. Wspólnicy
Wspólnikami sp.p mogą być tylko osoby fizyczne, jest to jedyna spółka kiedy mamy wyraźne ograniczenie co do tworzenia spółki partnerskiej są to: jedynie osoby fizyczne i to osoby wykonujące wolny zawód. I tu nawet jakbyśmy mieli do czynienia z wcześniej utworzoną spółką jawną rzeczoznawców majątkowych to ona z inną spółką nie może utworzyć dodatkowo spółki partnerskiej – tylko osoby fizyczne wykonujące ten wolny zawód. Krąg wspólników limituje nam przedmiot działalności to jest wykonywanie wolnego zawódu.

2. Ograniczona odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki

3. Możliwość powołania zarządu – jedyna wyjątkowa sytuacja, kiedy w spółce osobowej może się pojawić się zarząd (organ w postaci zarządu).

More to explorer