Spółka z o.o. jako dłużnik może być zwolniona z kosztów

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

24 maja 2012 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2012 r., sygn. akt P 11/10 (Dz.U. 2012, poz. 578) stanowiący, że art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie, w jakim dotyczy dłużników będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 (prawo do rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd) w związku z art. 31 ust. 3 (ustanawianie ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego stanowi, że zwolnienie z kosztów sądowych nie przysługuje dłużnikowi (jako winowajcy doprowadzenia się do upadłości). Jednakże co ciekawe Trybunał uznał, że ten przepis nie ma zastosowania do spółek z o.o. i odtąd mają być one zwalniane z kosztów sądowych, tak jak wierzyciele, jeśli oczywiście wykażą złą sytuację finansową.

More to explorer