Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. I

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jeżeli będziemy wnosić wkłady niepieniężne, ale również miałyby być dokonywane inne czynności, to trzeba sporządzić sprawozdanie założycieli. Będzie ono dotyczyło przede wszystkim wkładów niepieniężnych.

Sprawozdania założycieli musi określać osobę wnoszącą wkład, przedmiot tego wkładu, jego wartość, a także liczbę i rodzaj objętych w zamian akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki.
Pojawia się pytanie czy te inne tytuły to mogą być świadectwa założycielskie czy też świadectwa użytkowe ? Otóż ani świadectwa założycielskie ani świadectwa użytkowe nie są obejmowane za wkłady, jednakże możliwe jest na podstawie tego przepisu stworzenie szczególnych praw partycypacyjnych. Jest to wzorowane na prawie niemieckim, ale u nas te prawa partycypacyjne nie są skatalogowane. Ewentualnie można je w obecnym stanie prawnym porównać do obligacji czy warrantów subskrypcyjnych, tych zamiennych na akcje. Poniekąd opłacenie obligacji jest jednocześnie formą wniesienia wkładu na przyszły kapitał zakładowy, zatem możliwe jest kształtowanie innych dodatkowych tytułów uczestnictwa w dochodach w spółce akcyjnej.

More to explorer