Sprawozdanie założycieli w spółce akcyjnej cz. II

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jeżeli ma dojść do nabycia mienia przed zarejestrowaniem spółki akcyjnej, to również należy to określić w sprawozdaniu założycieli. To oznacza, że jak założyciele umawiają się, ile każdy z nich wniesie w postaci wkładów, to też muszą założyć, że jeśli chcą coś zakupić dla spółki przed rejestracją, to muszą to określić i wycenić w sprawozdaniu. Trzeba określić osobę zbywającą mienie, przedmiot mienia, wysokość i sposób zapłaty.

Jeżeli miałoby być wypłacone wynagrodzenie za usługi świadczone przy tworzeniu spółki, czyli tzw. prowizja grynderska, to również trzeba oznaczyć w sprawozdaniu założycieli rodzaj tych usług, osobę świadczącą te usługi oraz wysokość przyznanego wynagrodzenia.

W sprawozdaniu założycieli należy umotywować zamierzone transakcje, w tym również objęcie akcji za wkłady niepieniężne, wysokość wynagrodzenia lub zapłaty. Jeżeli będziemy chcieli zakupić jakieś mienie, to musimy napisać dlaczego je zakupujemy (np. mienie pozwalające na rozpoczęcie działalności), ponadto musimy także umotywować wniesienie wkładów niepieniężnych. O ile, kiedy np. wnosimy przedsiębiorstwo, to jest to bezsporne, ze ono ma służyć prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli wnosimy konkretną nieruchomość, to też wiadomo, że będzie ona wykorzystywana przez spółkę, ale może się pojawić kategoria tzw. aportów ukrytych, albo aportów pozornych. I te aporty ukryte albo pozorne też muszą być w jakiś sposób umotywowane. Jeżeli nie umotywujemy dlaczego wnosimy konkretny wkład do spółki, to może to być zakwestionowane przez założycieli.

More to explorer