Sprzeczność w ustawach usunięta

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 19 stycznia 2013 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz.U. 2013, poz. 7). Nowelizacja usuwa sprzeczność między ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, a ustawą z dnia o ochronie przyrody.

Pierwsza ze wskazanych wyżej ustaw nakazuje przekazanie 15% wpływów z opłat za wstęp i udostępnienie wejścia do parku narodowego lub krajobrazowego znajdującego się w górach, oraz za wstęp na jego wszelkie ścieżki edukacyjne i biletowane obiekty na rzecz wszystkich podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego na obszarze, na którym znajduje się określony park narodowy lub krajobrazowy. Natomiast zgodnie z drugą –  ustawą o ochronie przyrody – należy przekazywać te środki tylko na rzecz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Nowelizacja przesądza, że uprawnionymi są wszystkie podmioty wykonujące ratownictwo górskie na obszarze parku narodowego. Ponadto uchwalona ustawa zmniejsza wymiar obowiązku przekazania środków podmiotom wykonującym ratownictwo górskie o należność z tytułu podatku od towarów i usług.

Tym samym w ustawie o ochronie przyrody uchylono art. 12 ust. 9, gdyż przedmiotowa regulacja ostała się jedynie w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.prezydent.pl

More to explorer