Sprzedaż hurtowa alkoholu i zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprezy organizowanej na wolnym powietrzu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jeśli sprzedajemy alkohol hurtowo musimy mieć na względzie inne zasady, niż obowiązujące podczas sprzedaży detalicznej. Ustawa sprzedaż hurtową definiuje jako zakup napojów alkoholowych w celu dalszej odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia. Aby uzyskać zezwolenie, należy wypełnić urzędowy formularz. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w rozporządzeniu ministra gospodarki ws. rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych (DzU z 2001 r. nr 60, poz. 614). Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 4 000zł. Kwotę wpłacamy na konto organu decyzyjnego przed uzyskaniem decyzji. Jeśli jednak w roku wcześniejszym sprzedaż alkoholu przekroczyła milion złotych, opłata przy składaniu kolejnego wniosku o zezwolenie wynosić będzie 0,4 % wartości sprzedaży.
W przypadku sprzedaży hurtowej alkoholu znajduje się wiele odstępstw, związku z tym warto dokładnie zapoznać się z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W rozumieniu ustawy obrót hurtowy to tylko kupno, w związku z tym musimy uzyskać kolejne zezwolenie, aby móc alkohol sprzedać. Najprawdopodobniej potrzebne będzie nie tylko zezwolenie ministra lub marszałka, ale również zezwolenie wójta/burmistrza/prezydenta gminy, w której będziemy sprzedawać alkohol.
Wszystkie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholu mają obowiązek do 31 stycznia następnego roku złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu w roku poprzednim.
Zezwolenia są wydawane na czas określony, w związku z tym co jakiś czas ponownie musimy zabiegać o uzyskanie zezwolenia:
– nie krócej niż na 2 lata – na handel hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu nie wyższej niż 18 proc.,
– nie krócej niż na 1 rok – na pozostałe trunki.


Zorganizowana impreza na wolnym powietrzu

Jeśli organizujemy imprezę na otwartym powietrzu i chcemy sprzedawać alkohol, musimy uzyskać jednorazowe pozwolenie na sprzedaż alkoholu. Należy wystąpić z wnioskiem wcześniej, gdyż jak już wspominaliśmy na odpowiedź czeka się około miesiąca. Dokumenty, które musimy załączyć do wniosku o jednorazowe zezwolenie:
– zezwolenia na samą sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z – zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia;
– zgoda właściwego organu lub instytucji na organizację imprezy na danym terenie;
– szczegółowy program imprezy;
– w przypadku działania pełnomocnika – jego pisemne pełnomocnictwo.
Kwestia opłat za jednorazowe zezwolenie do dwóch dni również jest mniejsza:
– napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa: 43,75 zł,
– napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu: 43,75 zł (z wyjątkiem piwa),
– napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu: 175 zł.
Warto pamiętać, że sprzedać alkoholu na otwartym powietrzu podczas zorganizowanej imprezy musi odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

More to explorer