Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca winę

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wyłaczeniem odpowiedzialności z uwagi na brak winy jest jedna z postaci stanu wyższej konieczności. Jednym z typów, postaci tej okoliczności jest taka sytuacja, że ktoś dokonuje wyboru, poświęca jedno dobro na rzecz ratowania drugiego dobra. I ustawodawca uznał, że jeżeli tylko to poświęcane dobro nie jest wartości znacząco większej, wyższej od dobra ratowanego, to wolno tak się człowiekowi zachować. Nie można wymagać od człowieka zbytniego heroizmu. 

Ustawodawca mówi tak: jeżeli tylko ratowałeś istotne dobro chronione prawem kosztem innego, to wolno było Ci to zrobić, chyba że to dobro było istotnie wyższej wartości. Jeśli się mieścisz w tych granicach, to nie popełniasz przestępstwa z uwagi na brak winy, wówczas nie zarzucimy Ci popełnienia przestępstwa, bo byłeś w sytuacji trudnego dylematu.

More to explorer