Stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie poszanowania niezawisłości sędziowskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 1 lutego 2013 r. zostało wydane i weszło w życie stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie poszanowania niezawisłości sędziowskiej (Korp.RadcPr.2013.2.1). Krajowa Rada Radców Prawnych, mając na uwadze umacnianie demokratycznego państwa prawnego, wyraża zaniepokojenie zachowaniem niektórych środowisk i osób wypowiadających opinie zagrażające poszanowaniu konstytucyjnej zasady wymiaru sprawiedliwości, jaką jest niezawisłość sędziowska.
Niezawisłość jest niezależnością sędziego w orzekaniu, a kontrola prawidłowości orzeczenia należy wyłącznie do innego sądu i odbywa się w trybie określonym prawem.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer