Stawka dla radców prawnych i adwokatów uregulowana

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 25 lutego 2012 r. zaczęły obowiązywać zmiany rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. 2012, poz. 149) oraz w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. 2012, poz. 150) z 3 lutego 2012 r. Zmiana polega na dodaniu stawki minimalnej w wysokości 120 zł za prowadzenie sprawy o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, co dotychczas nie było uregulowane w stawkach, przez co powodowało wątpliwości jak wyceniać udział w nich profesjonalnego pełnomocnika.

More to explorer