Strażnicy gminni już mogą zatrzymywać do kontroli jadąc autem

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Dziś, tj. 22 marca 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kontroli ruchu drogowego z dnia 21 lutego 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 247). Do tej pory sygnał do zatrzymania pojazdu mogli dawać wyłącznie strażnicy gminni (miejscy) poruszający się pieszo, od dzisiaj tak jak Policja, mogą zatrzymywać do kontroli jadąc autem. Inna zmiana wprowadzona w rozporządzeniu wynika z dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się w Unii. W sprawozdaniu z badania od dziś znajdzie się pełna lista pozycji do sprawdzenia w pojeździe, co ma ułatwić kontrolującym odnotowanie wykrytych nieprawidłowości. Zmieniły się również uprawnienia strażnika leśnego i funkcjonariusza Straży Parku, gdyż od teraz wolno im zatrzymać kierowców niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących nie tylko zakazu wjazdu, ale także zatrzymywania się lub postoju pojazdów.

More to explorer