Strażnicy miejscy (gminni) mogą więcej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

4 września 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 939). Strażnicy dostali uprawnienia do karania mandatami za kolejne wykroczenia, określone w ustawie o ochronie zwierząt, Prawo Wodne i ustawie o transporcie drogowym.

Strażnicy miejscy (gminni) mogą obecnie karać za niektóre czyny określone w art. 37 ust. 1 oraz czyny określone w art. 37e ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.), za wykroczenia określone w art. 194 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145), polegające na grodzeniu nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu., za wykroczenia określone w 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.), w zakresie określonym w art. 28 ust. 4 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn, zm.).

Od 21 sierpnia 2012 r. zaczął już obowiązywać przepis powyższego rozporządzenia wskazujący, że strażnicy mogą karać za wykroczenie z art. 85a ustawy Kodeks Wykroczeń, polegające na naruszeniu przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych oraz zlecaniu wadliwego dokonania tej czynności.

More to explorer