Szczególne przypadki kradzieży

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W art. 278 Kodeksu Karnego (KK) mówi się o szczególnych przypadkach kradzieży:
1. Programu komputerowego – nie ma tego w Kodeksie Wykroczeń (KW), ani nie było w poprzednim KK. Tego nie można traktować jako rzeczy ruchomej z art. 278 § 1. Każdy z elementów z art. 278 § 2 musi być wyczerpany, aby przypisać komuś odpowiedzialność (czyli bez zgody osoby uprawnionej, uzyskuje cudzy program komputerowy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej). Musi to być uzyskanie tego programu. Jak rozumieć „uzyskuje” ? Jest tu interpretacja szeroka, nie tylko ktoś ukradł razem z komputerem, ale także ściągnął ten program skądś. Bez zgody uprawnionego – czyli nie tylko właściciela, ale także dysponenta tym programem. Program komputerowy – w komentarzach są próby definiowania tego pojęcia, ale one nie do końca są prawidłowe, trzeba nieraz w konkretnej sprawie powołać biegłego, który oceni czy to jest program komputerowy czy nie z uwagi na jego zawartość. W celu osiągnięcia korzyści majątkowej – powstało zagadnienie czy ktoś tylko na swój własny użytek ściąga program to też ponosi odpowiedzialność ? Bo to się przecież wiąże z tym, że nie będzie wtedy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ale nie można tak mówić, bo jeśli ściągnie za darmo, to przecież nie zapłaci ceny osobie uprawnionej, a więc jest to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nie będzie odpowiedzialności, jeśli ten program jest oferowany nieodpłatnie. Płyty dodawane do gazet – trzeba tutaj badać każdy przypadek, bo z tym bywa różnie. Nie ma odpowiednika tego w KW, a więc wiadomo, że wartość programu nie ma tutaj znaczenia i będzie zawsze przestępstwo.
2. Energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego – zorientowano się, że to nie rzeczy i spenalizowano to w odrębnym paragrafie. Będzie tu chodzić głównie o energię elektryczną. Niedawno Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że odróżnić trzeba energię od nośników energii, a więc butla gazowa to będzie nośnik energii cieplnej, gaz, tak samo przewód elektryczny będzie nośnikiem energii elektrycznej w odróżnieniu od prądu, który jest tą właśnie energią. Gaz albo woda to jednak nośniki energii cieplnej wg SN, a para – też raczej nośnik energii cieplnej. W tych przypadkach nie ma także odpowiednika w KW, więc zawsze to będą przestępstwa co się tyczy energii. Zatem co do gazu jako nośnik będziemy mogli mieć do czynienia z wykroczeniem. Z energią możemy mieć do czynienia również w przypadku energii atomowej przecież. Sądy mają często problemy z obliczeniem wartości energii będącej przedmiotem przestępstwa, bo to ma wpływ na rozmiar odpowiedzialności karnej ile tej energii ukradziono. Decydują ceny rynkowe, ale co w przypadku gdy ktoś omija liczniki i podpina się do energii ? Różnie jest to ustalane, na podstawie wskażników urządzeń odbioru, przez jaki czas korzystano, powołuje się biegłego, elektrownie stosują wyliczenia ryczałtowe itp. Po orzeczeniu SN sądy mają problemy właśnie z tą energią cieplną, bo niekiedy może być to wykroczenie, a niekiedy przestępstwo.
Co do karty bankomatowej, to ona sama w sobie ma wartość bliską zeru, nie wiadomo, ile plastik jest warty, ale może być użyta do nielegalnej wypłaty znacznej sumy pieniędzy, więc jest to zachowanie wielce szkodliwe społecznie. I też niezależne to jest od wartości, więc zawsze jest przestępstwem. Tutaj trzeba powiedzieć, że wartość pieniędzy, które można z niej zrealizować nie jest taka sama jak wartość karty. Jeśli tę kartę sprawca uzyskuje wraz z kodem dostępu, to mamy do czynienia z tym szczególnym przypadkiem kradzieży, natomiast jeśli sprawca ją jedynie ukradnie, to mamy do czynienia z kradzieżą z art. 278 § 1 KK. Nie jest to oszustwo, choć próbowano to tak zakwalifikować, bo nie oszukujemy nikogo ani nawet bankomatu przecież. Jest to kradzież na szkodę posiadacza karty, oczywiście abstrahując od szkody banku i roszczeń regresowych posiadacza karty wobec banku. Jak w końcu potraktować to, jako dwa przestępstwa, czyli kradzież karty + kradzież pieniędzy ? Nie, przyjmiemy tu koncepcję czynu współukaranego, czyli społeczna szkodliwość kradzieży pieniędzy będzie dużo większa, więc sprawca odpowie tylko za jedno przestępstwo.

More to explorer