Szczególny przypadek powstania spółki komandytowo-akcyjnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Spółka komandytowo-akcyjna zawsze może także zostać utworzona przez przekształcenie innej spółki, jakiejkolwiek spółki handlowej.

Mamy także jeszcze jeden szczególny przypadek:  na żądanie spadkobiercy wspólnika spółki jawnej można przekształcić spółkę jawną w spółkę komandytową i przyznać spadkobiercy status komandytariusza. Następnie tutaj wspólnicy mogą zdecydować o utworzeniu spółki komandytowo-akcyjnej i przyznać spadkobiercy status akcjonariusza, a więc mamy szczególny sposób utworzenia, który wynika z art. 583 Kodeksu Spółek Handlowych.

More to explorer