Sześciolatki obowiązkowo do szkół dopiero od (?) 2014 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

2 marca 2012 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 27 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 176), zgodnie z którą obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty został o dwa lata, do 1 września 2014 r. Jest to przeciągnięcie w czasie wejścia w życie noweli tej ustawy w porównaniu z pierwotnym terminem. O dwa lata ustawa przedłuża okres, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice. Dziecko sześcioletnie, które w okresie przejściowym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Zachowany został obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich (w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek ten dotyczy dzieci urodzonych w 2007 r).

More to explorer