Wyższe opłaty za egzamin na adwokata i radcę prawnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również 20 listopada 2012 r. weszły w życie nowelizacje dwóch aktów prawnych, mianowicie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie adwokackim (Dz.U. 2012, poz. 1234) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim z 2 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1235). Podwyższono opłatę za udział w tych egzaminach.

Opłaty zwiększono z 75 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu na 80 % powyższej kwoty. Zatem opłata idzie w górę o 5 punktów procentowych (ulega zwiększeniu o 80 zł zakładając przyszłoroczną kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę).

More to explorer