Pojęcie pośredniczącego podmiotu tytoniowego już weszło w życie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 24 grudnia 2012 r. obowiązuje także część przepisów zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1456). Chodzi o dwie zmiany przepisów w ustawie o podatku akcyzowym odnośnie wprowadzenia definicji pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz o obowiązkach powiadomienia naczelnika urzędu celnego o wykonywaniu przez ten podmiot działalności w tym zakresie oraz o zaprzestaniu tej działalności.

Zgodnie ze zmianą pośredniczący podmiot tytoniowy to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży suszu tytoniowego, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Pozostałe przepisy tej zmiany (czyli znaczna większość) weszła w życie od 1 stycznia 2013 r.

More to explorer