Kolejność zaspokajania wierzycieli

Następstwem sprzedaży nieruchomości dłużnika na licytacji, którą przeprowadził komornik i wpłacenia przez osobę nabywającą ceny nabycia (ustalonej na licytacji) jest sporządzenie przez organ egzekucyjny planu podziału środków uzyskanych w wyniku…

Czytaj dalej Kolejność zaspokajania wierzycieli

Podział świadczeń

W doktrynie wyróżnia się wiele podziałów świadczeń. Poniżej są przedstawione najważniejsze: Główne i uboczne. Główne to świadczenie, które decyduje o rodzaju zobowiązania. Jeśli z umowy, to jest to stanowiące element…

Czytaj dalej Podział świadczeń

Pojęcie wierzytelności i długu

Zobowiązanie z art. 353 Kodeksu Cywilnego (KC) polegać może zarówno na działaniu lub aktywnym zaniechaniu, czyli powstrzymywaniu się od czynności, które taka osoba mogłaby wykonywać. Źródła tego zobowiązania mogą być…

Czytaj dalej Pojęcie wierzytelności i długu