Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki jawnej, czyli wtórny sposób tworzenia spółki jawnej regulują przepisy art. 26 §4 i następne Kodeksu Spółek Handlowych. Mianowicie spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Nie ma już obowiązku…

Czytaj dalej Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Etapy tworzenia spółki akcyjnej

Od katalogu czynności należy odróżnić katalog pewnych etapów, które występują przy tworzeniu spółki akcyjnej. Wyróżnia się: 1. ETAP WSTĘPNY (negocjacyjny) – jest to etap pozakodeksowy – samo podpisanie statutu wymaga wielu…

Czytaj dalej Etapy tworzenia spółki akcyjnej

Firma spółki komandytowej cz. II

Osoba prawna jako komplementariusz Jeżeli chodzi o uczestnictwo osób prawnych w spółce komandytowej, należy pamiętać, że w takim przypadku firma spółki komandytowej będzie zawierała oczywiście firmę komplementariusza, czyli np. "Relaks" spółka…

Czytaj dalej Firma spółki komandytowej cz. II

Firma spółki komandytowej cz. I

Regulację dotyczącą firmy spółki komandytowej zawiera przepis art. 104 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), który wprowadza kilka zasad: a) firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie…

Czytaj dalej Firma spółki komandytowej cz. I

Elementy treści umowy spółki jawnej (siedziba, przedmiot działalności, wkłady, czas trwania)

Siedziba W umowie spółki musi być zawarta siedziba. Ważna jest miejscowość, nie konkretny adres, tutaj odpowiednio stosujemy przepisy art. 41 Kodeksu Cywilnego, który mówi o siedzibie osoby prawnej. Przepisy o osobach…

Czytaj dalej Elementy treści umowy spółki jawnej (siedziba, przedmiot działalności, wkłady, czas trwania)