Decyzje UOKiK w przedmiocie reklamy wprowadzającej w błąd

Prezes UOKiK stale monitoruje rynek, ze szczególnym uwzględnieniem treści kampanii reklamowych, które promują nowe usługi. W listopadzie ubiegłego roku UOKiK wszczął postępowanie przeciwko operatorowi Era. Najszybszy Internet w komórce. Bez…

Czytaj dalej Decyzje UOKiK w przedmiocie reklamy wprowadzającej w błąd

Tryb tworzenia i założyciele spółki akcyjnej

Tryb tworzenia spółki akcyjnej  Uwagi wstępne Tryb tworzenia spółki akcyjnej jest skomplikowany i bardzo sformalizowany. Wiele rzeczy trzeba zaprojektować i uzgodnić wcześniej – jeszcze przed podpisaniem statutu. Taki sposób tworzenia…

Czytaj dalej Tryb tworzenia i założyciele spółki akcyjnej

Definicja i tworzenie spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 331 Kodeksu Cywilnego), czyli jest tzw. „ułomną osobą prawną”. Przepisem prawnym, który spółce komandytowej przyznaje zdolność…

Czytaj dalej Definicja i tworzenie spółki komandytowej

Definicja i tworzenie spółki partnerskiej

Definicja spółki partnerskiej została przedstawiona w art. 86 Kodeksu Spółek Handlowych (ksh) Jest to spółka osobowa w ramach której partnerzy wykonują wolny zawód prowadząc przedsiębiorstwo pod własną firmą. Element prowadzenia…

Czytaj dalej Definicja i tworzenie spółki partnerskiej

Tworzenie i firma spółki jawnej

TWORZENIE SPÓŁKI JAWNEJ 1. tryb pierwotny  - zawarcie umowy i wpis spółki do KRS          2. tryb wtórny - przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną Do utworzenia spółki jawnej w trybie pierwotnym konieczne…

Czytaj dalej Tworzenie i firma spółki jawnej

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (VAT od ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej; W Polsce został wprowadzony przez ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o…

Czytaj dalej Podatek VAT

Pojęcie zakładowej organizacji związkowej w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Ciąg dalszy omówienia wyroku Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 1997 r. W zakładzie pracy - czyli jak powiedzielibyśmy dziś u pracodawcy - może działać tylko jedna zakładowa organizacja związkowa (zoz),…

Czytaj dalej Pojęcie zakładowej organizacji związkowej w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych