Rodzaje spółek akcyjnych

Spółka akcyjna jest szczególnym typem spółki, który umożliwia skupienie w swej strukturze bardzo dużą liczbę akcjonariuszy – chociaż ich liczba nie ma większego znaczenia i dużej liczby inwestorów. Podstawowe znaczenie…

Czytaj dalej Rodzaje spółek akcyjnych

Komplementariusz i komandytariusz

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że występują w niej dwie różne grupy wspólników o zupełnie odmiennym statusie i do każdej grupy wspólników znajdują zastosowanie odmienne przepisy. Dość istotne znaczenie ma…

Czytaj dalej Komplementariusz i komandytariusz

Spółka jawna – charakterystyka ogólna

Spółka jawna uregulowana w art. 22 Kodeksu Spółek Handlowych jest spółką osobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. W definicji podstawowe znaczenie ma to, iż…

Czytaj dalej Spółka jawna – charakterystyka ogólna

Elementy umowy spółki cywilnej

Od 1999 r. zostało ustalone, iż spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, nie ma zdolności sądowej, procesowej, prawnej itp. Tylko przedsiębiorcy są stronami. Umowa spółki cywilnej jest umową o wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej.…

Czytaj dalej Elementy umowy spółki cywilnej

Działalność gospodarcza na Litwie

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej interesują się prowadzeniem działalności gospodarczej w krajach ościennych. W niniejszym artykule przedstawiam możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na Litwie. Różnicę uregulowania spółki jawnej i komandytowej stanowi to,…

Czytaj dalej Działalność gospodarcza na Litwie