Waloryzacja rent i emerytur w 2012 roku

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ustawa z dnia 13 stycznia 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada nowe rozwiązania dotyczące waloryzacji świadczeń rentowych i emrytalnych. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami wprowadzona zostanie waloryzacja kwotowa, która zastąpi waloryzacje procentową. Zmiany te podyktowane są ochroną osób pobierających najniższe świadczenia. Wszystkie renty i emerytury zostaną podwyższone o jednakową kwotę 71 zł. Do kwoty świadczenia wyliczonego na dzień 29 lutego 2012 roku zostanie dodana wyżej wspomniana kwota 71 zł, oznacza to, że waloryzacja obejmuje renty przyznane przed terminem waloryzacji, który przypada na dzień 1 marca 2012r.
Waloryzacja ta będzie przeprowadzana w dalszym ciągu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu, więc świadczeniobiorca nie jest obarczony składaniem wniosku w tej materii.
Do tej pory waloryzacja była przeprowadzana procentowo. Wyliczano ją poprzez pomnożenie kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten był wyliczany na podstawie wysokości inflacji w gospodarstwach emeryckich i 20 % realnego wzrostu płac. Rozwiązanie takie powodowało, że najmniejszą podwyżkę dostawali najubożsi, a osobami, które najbardziej z tego korzystały byli emeryci i renciści, którzy i tak pobierali już dość duże świadczenia.
W chwili obecnej, osoby otrzymujące  świadczenie powyżej 1480 zł zyskają na wprowadzonych zmianach, natomiast osoby pobierające świadczenie powyżej kwoty 1480 stracą, gdyż podwyżka nie zrekompensuje inflacji. W sprawie tej podnoszone były głosy, że reforma ta jest niezgodna z konstytucją, jednak mimo to Prezydent zdecydował się na podpisanie projektu zmian jednocześnie kierując ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.
Co ważne system waloryzacji kwotowej będzie jedynie rozwiązaniem tymczasowym, gdyż rząd zamierza wrócić do systemu waloryzacji procentowej.

More to explorer